ارتباط آنلاین با اولیاء

با استفاده از سامانه کارسنج مشاورین دبیرستان هدف می توانند  ارتباط آنلاین بسیار خوبی با اولیا داشته باشند.برخی از این موارد به شرح ذیل به اطلاع می رسد.

تحلیل مطالعات در کنار نتایج آزمون ها 
ایجاد گزارش های متنوع و نمودارهای تحلیل و کارنامه های مختلف به صورت آنلاین و به روز
آماده سازی کارنامه جامع آموزشی ، فرهنگی ، اجرایی و …
پرونده کامل تحصیلی دانش آموز
بایگانی مناسب اطلاعات سالهای قبل
امکان ارتباط بین بخش های مختلف مدرسه اعم از انضباطی ، مشاوره ای ، فرهنگی و پژوهشی و …
امکان رزرو جلسات و ثبت صورتجلسات و مصوبات جلسات انفرادی مشاوره
امکان درج اخبار آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی
امکان برگزاری نظرسنجی های مختلف
اطلاع رسانی مناسب (پیامکی – اینترنتی)

اخبار:

– ارسال اخبار ویژه پایه

–  دسترسی به آرشیو اخبار و نظرات

–  ثبت نمرات کلاسی

– ‌ثبت نمرات کلاسی (کوئیز و تکلیف) با ارزیابی سیستم

– تولید انواع کارنامه

– تولید نمره هوشمند از نمرات کلاسی توسط سیستم

– تولید کارنما(تولید کارنامه از نمرات چندین کارنامه)

– امکان تولید کارنامه‌های متنوع داخلی متناسب با نیاز مدارس        پیشرو به همراه گزارشات و نمودارهای خاص

– پیامک

– ‌امکان ارسال پیامک به صورت فردی و گروهی به دانش آموز ، پدر یا مادر

– دسترسی به آرشیو پیامک

– مدیریت آموزش

– ‌امکان تعریف و ویرایش مشخصات دانش‌آموزان

– ‌دسترسی کامل به پرونده دانش‌آموزان

– ‌تولید برنامه مطالعه خاص هر دانش آموز

-مشاهده گزارشات مطالعه فردی و کلی دانش‌آموزان (روزانه،هفتگی،کارنامه مطالعات در محدوده زمانی)

سیستم پیام داخلی

– ‌ارسال و دریافت پیام با دانش‌آموزان، اولیا و مسئولین مدرسه

– گزارش ها

– ‌گزارش تحلیلی سیستم از وضعیت کلی دانش‌آموزان

– تحلیل مطالعات دانش آموزان

– گزارش عملکرد دبیران به همراه نمودار

– مشاوره

– ‌تنظیم جلسات مشاوره فردی  جهت رزرو دانش آموزان و اولیاء ثبت شرح جلسات مشاوره فردی

– نظرسنجی

انواع نظرسنجی عادی

– نظرسنجی های خاص

    (نظرسنجی دبیران ، نظرسنجی شاخص های تربیتی)

نظرسنجی سفارشی

– تقویم اجرایی

– تقویم چندساله به همراه مناسبتهای شمسی و قمری جهت ثبت تقویم اجرایی مدرسه

– لوح تکالیف

– دسترسی به آرشیو تکالیف دبیران در طول سال تحصیلی

 


 

 

در سامانه کارسنج هر دانش آموز دارای یک برنامه مطالعاتی (الگوی مطالعه) خاص می باشد .

قابلیت تعریف الگوی مطالعه ویژه دانش‌آموزان المپیادی نیز در سامانه وجود دارد.

در طول سال تحصیلی الگوی مطالعه هر دانش آموز،

بر اساس برنامه مطالعاتی پیش فرضِ مسوول پایه و همچنین با توجه به وضعیت درسی دانش آموز به صورت هوشمند توسط سیستم تغییر می یابد .

کارسنج، مطالعات ثبت شده دانش آموز را با الگوی وی مقایسه نموده و تحلیل می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پرونده دانش آموزی

در زمان ثبت نام دانش آموزان ، پرونده ای برای هر دانش آموز ایجاد می گردد که اطلاعات آن به مرور توسط مسوولین مختلف مدرسه ثبت و تکمیل می گردد .

بخش های مختلف پرونده دانش آموزی :

 • مطالعات (تکمیل توسط دانش آموز)
 • نمرات کلاسی (توسط دبیر یا مسوول پایه)
 • کارنامه ها (توسط مسوول پایه)
 • آمار ورود و خروج به سامانه کارسنج
 • پرونده انضباطی (توسط معاون انضباطی)
 • فعالیت های فرهنگی (توسط معاون فرهنگی)
 • گزارش جلسات مشاوره (توسط مسوول پایه)

 

 

 

 

 


کارسنج مطالعات هفتگی هر دانش آموز را بر اساس اصول مشاوره تحصیلی، تحلیل نموده و نتیجه ارزیابی را در قالب عباراتی به مسئول پایه پیشنهاد می دهد:


لوح تکالیف
ثبت تکالیف ارائه شده دبیران و کنترل طرح درس

 • نمایش لوح تکلیف برای تمامی دانش‌آموزان و اولیاء
 • امکان ثبت تکلیف توسط مسوول پایه یا نماینده کلاس
 • امکان اتصال لوح تکلیف به طرح درس دبیران و مشاهده گزارش روند پیشرفت طرح درس
 • امکان مشاهده آرشیو تکالیف هر دبیر در یک بازه زمانی دلخواه