انتخاب رشته دهمی ها

اتنخاب رشـته برای دهمی ها

انتخاب رشته‌ی دبیرستان یکی از مهم‌ترین تصمیم‌هایی است که دانش‌آموزان و اولیای آنان با آن روبه‌رو می‌شوند و می‌توان آن را مهم‌ترین تصمیم دانش‌آموزان در دوران اتنخاب رشته برای اول دبیرستانی هاتحصیل دانست. بسیاری از تصمیم‌هایی که دانش‌آموز در آینده خواهد گرفت و بسیاری از انتخاب‌هایی که در آینده خواهد داشت به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر رشته‌ی دبیرستانی او خواهد بود.

با آغاز امتحانات نیمسال دوم این سوال در ذهن دانش آموزان سال اول دبیرستان پررنگ تر میشود که برای سال بعد خود کدام رشته را انتخاب کنند. اگر می‌خواهید رشته ی تجربی یا ریاضی را انتخاب کنید سعی نکنید با تفکیک درسهایتان به فکر نمره ی بالاتر باشید یعنی ساعت مطالعه ی ذرس هایتان را تغییر ندهید. ولی موفقیت در امتحانات پایانی را هدفتان قرار دهید و این امتحانات را جدی بگیرید.

سه چهارم از مباحث امتحانات پایانی از قسمت دوم کتاب (یعنی نیمسال دوم) و یک چهارم از مباحث از نیمسال اول می آید. پس با یک برنامه ریزی دقیق و مناسب سعی کنید بیشترین تمرکز را روی مباحث نیمسال دوم قرار دهید و تمام درس هایتان را به صورت مفهومی بخوانید. ساعت مطالعه‌تان را تنظیم کنید و استفاده از منابع مناسب را فراموش نکنید و در پایان زمانی که در امتحانات موفق شدید می‌توانید با یک آمادگی کامل بهترین و مناسب ترین رشته را برای سال دوم دبیرستان خود انتخاب کنید.

«آینده را باید ساخت.»

من فکر می‌کنم در هر زمان این جمله معانی متفاوتی به خود می‌گیرد. گاه آینده را با عمل خواهی ساخت، گاه با انتخاب صحیح و گاه با تلاش بی‌وقفه! در هر کدام از این‌ها شرایط زمانی خاصی حاکم می‌شود. اکنون می‌خواهیم انتخابی داشته باشیم که زیربنای ساختن آینده است. در روزها و سال‌های آتی با تلاش، روی ستون‌های محکم این انتخاب، آینده‌ای بسازیم که ماحصلش موفقیت است و سربلندی. انتخابی که امسال برای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان مطرح است، انتخاب رشته‌ی تحصیلی است. شما دانش‌آموزان با ورود به مقطع دبیرستان (متوسطه‌ی دوم) درس‌های اصلی را به صورت کتاب‌هایی تفکیک‌شده خواندید و پیش‌زمینه‌ای ذهنی از هرکدام به دست آوردید. هم‌چنین میزان علاقه و توانایی یادگیری‌تان مشخص شد. اکنون آیتم‌های موجود را کنار هم بچینید و برای هر رشته دلایل مثبت و منفی را مشخص کنید. این کار به انتخابی واقع‌بینانه کمک می‌کند. در لیست خود موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

  • آینده‌ی شغلی

  • سازگاری با فرهنگ و شرایط بومی

  • علاقه‌ی شخصی

  • رشته‌های دانشگاهی

  • توانایی‌های شخصی

  • نظر خانواده

  • نمرات کسب‌شده در درس‌های اصلی رشته‌ی مورد نظر