انتشارات

انتشارات دبیرستان هدف با کمک و ارتقای توان علمی مدرسه و نیز
گسترش ارائه خدمات بیشتر به تهیه و توزیع مقالات و جزوات اساتید به دانش آموزان خلاق و متفکر هدف تأسیس و راه اندازی گردید. انتشارات هدف حاوی ده هزار تست تألیف سراسری – آزاد ، سازمان سنجش ، قلم چی و گزینه 2 و … می باشد و نیز شامل آرشیو ارزشمند جزوات و دبیران برجسته کنکور در دروس اختصاصی و عمومی و … می باشد .

عیدانه هدف

کتاب تمرینی و تستی ویژه نوروز است که شامل 2 جلد تستی و تشریحی است.

عیدانه تستی :کلیه دروس عمومی و اختصاصی
عیدانه تشریحی :دروس اختصاصی( و دروس عمومی شامل:زبان،زبان فارسی، عربی)
که دانش آموزان موظف هستندبا ارائه چرک نویس های کامل از حل سوالات برای آزمون مهم و جامع بعد از اردو از کلیه مباحث ترم دوم است آماده شوند.

 

دفتر خلاصه نویسی

پس از پایان هرفصل ، خلاصه و چکیده مناسب توسط دانش آموز در این دفتر وارد شده و در دوران جمع بندی از آن استفاده می شود

دفتر برنامه ریزی

این دفتر دارای یک صفحه مختص مشاور و یک صفحه مختص دانش آموز است و به صورت روزانه توسط دانش آموز طبق برنامه مشاور پر می شود.در پایان هفته اولیا با مشاهده این دفتر ، کاملا از روند درسی دانش آموز مطلع خواهند شد.

دفتر تکلیف

تمام تکالیف گفته شده (تشریحی و تست ) می بایست در این دفتر انجام شود و سپس توسط مشاور کنترل می گدد.

دفتر تحلیل آزمون

پس از هر آزمون مشاور تحلیل آزمون را در این دفتر قرارداده و دانش آموز ملزم به انجام تحلیل آزمون خود در این دفتر می باشد.