اولویت های هدف در آموزش

اولویت های  ما در  پیشروی آموزشی چیست؟

اولویت اول :

تربیت دانش آموزان بر اساس کنکور نسل نوین
قوی تر کردن اعتقادات معنوی تغییر در باورهای آموزشی دانش آموز مانند:خودشناسی ، هدف مندی و …
ارتقاء سطح خودباوری، اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه
تغییر در عادت غلط مطالعاتی در سال های دبیرستان
ایجاد عادت های(اعتقادی ـ آموزشی ـ مطالعاتی) دانش آموزان رتبه در دانش آموزان ورودی جدید

 

اولویت دوم :      آموزش و برنامه ریزی تخصصی مطابق با کنکور نسل نوین
بر اساس نقشه تخصصی و مهندسی شده سال چهارم

 

توکل ـ خودشناسی ـ هدف مندی ـ ایجاد انگیزه ـ خودباوری ـ اعتماد به نفس

مبارزه با افکار منفی ـ صبر و تامل ـ تلاش مستمر ـ شکست ناپذیری