سرویس ایاب ذهاب

دو مسئله عمده باعث شد که ” سرویس ایاب و ذهاب ” را به مجموعه خدمات خود اضافه کنیم. مهمترین دلیل این بود که خواستیم دانش آموزان عضو مدرسه فرصت مطالعاتی بیشتری داشته باشند. داوطلب بدون تنش و استرس و خستگی با نظم ثابت و مشخصی در کلاس ها حضور یابد. حتی در طول مسیر این امکان را داشته باشد که با دوستان و هم کلاسی ها کساکش درسی داشته باشد، سؤال بپرسد، جواب بگیرد و همفکری کند. حتی می تواند با فراق خاطر شروع به مطالعه کتاب های جیبی مانند واژگان انگلیسی (که اکیداً توصیه می کنیم) یا مجموعه فرمول های فیزیک یا … که از طرف مدرسه در اختیار وی قرار خواهد گرفت بپردازد. یعنی حتی جابه جایی داوطلب هم حکم یک کلاس رفع اشکال یا کلاس درس را خواهد داشت. دلیل دیگر قرار دادن “سرویس ایاب و ذهاب” در مجموعه خدمات مدرسه، دوری مسیر رفت و آمد برای بعضی دانش آموزان عضو و به تبع آن مسائل پیش رو برای آنها بود. آن دسته دانش‌آموزان عضو که تمایل به استفاده از سرویس ایاب و ذهاب دارند می‌توانند با تکمیل فرم مربوطه هنگام ثبت‌نام علاقمندی خود را به استفاده از این سرویس اعلام نمایند. مدرسه پس از جمع‌آوری فرم‌های مذکور و محدوده‌بندی و آدرس‌یابی اقدام به مشخص نمودن سرویس مربوطه، ساعت و محل آن خواهد نمود. این جابجایی از جلوی درب منزل داوطلب می باشد. هماهنگی‌های لازم جهت هزینه سرویس با توجه به مکان منزل داوطلب وطول مسیر پس از محاسبه توسط پیمانکاران مورد تائید آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.

سرویس ایاب ذهاب