سیستم آموزشی هدف در یک نگاه

سیستم  آموزشی در یک نگاه

اینکه دانش آموز بداند “چه زمانی قرار است چه چیزی یاد بگیرد” یکی از مهمترین نکات روند یادگیری دروس می باشد. وقتی دانش آموز این زمان بندی را بداند قطعاً خواهد توانست با خیال راحت تری به مطالعه دروس خود بپردازد و ترس از دست دادن زمان دیگر جایی نخواهد داشت.
ما نقطه شروع فعالیت آماده سازی برای کنکور را از نیمه تیرماه قرار داده ایم، دقیقاً یک هفته پس از برگزاری آزمون کنکور. زمان باقیمانده تا برگزاری کنکور سال بعد فرصت بسیار مناسبی است تا دانش آموزان، مجموعه دانش درس خود را غنا بخشند. شِمای تقویم آموزشی دبیرستان هدف در ادامه آمده است.

ما در اینجا سال چهارم را به ۶ فاز آموزشی تقسیم کرده ایم :

فاز ۱ تابستان

۱- برگزاری اردوی مطالعاتی شماره ۱
۲- تدریس مفاهیم بصورت تشریحی و تستی در ۸ هفته آموزشی
تدریس دروس پایه سال دوم دبیرستان
و تدریس دروس پیش دانشگاهی (ترم اول)
۳- اردوی شماره ۲
۴- شناخت و تغییر عادت غلط مطالعاتی
۵- تغییر باورها و نگرش دانش آموزان به خود
*برگزاری همایش ها و گارگاه های مشاوره ای و آموزشی ویژه اولیاء و دانش آموزان (گردهمایی خانواده هدف ویژه تابستان)
و …

فاز ۲ پاییز

۱- تدریس باقی مانده دروس پیش دانشگاهی (ترم اول)
۲- تدریس دروس سال سوم دبیرستان
۳- آمادگی دانش آموزان برای اتمام ترم اول(تشریحی)
۴- برگزاری اردوی مطالعاتی شماره ۳
۵- برگزاری کارگاه های مشاوره ای آموزشی و انگیزشی ویژه نیازهای دوران ترم اول
*برگزاری همایش های مشاوره ای و آموزشی ویژه اولیاء و دانش آموزان (گردهمایی خانواده هدف ویژه پاییز)
و …

فاز 3 زمستان

۱- تدریس دروس پیش دانشگاهی (ترم دوم)
۲- تدریس دروس سال سوم دبیرستان
۳- برگزاری کارگاه های مشاوره ای و انگیزشی ویژه ایام ترم دوم
*برگزاری همایش های مشاوره ای و آموزشی ویژه اولیاء و دانش آموزان (گردهمایی خانواده هدف ویژه زمستان)
۴- به پایان رساندن بخش زیادی دروس عمومی و شروع آزمون های جمع بندی آن
و …

فاز 4 بهار

۱- برگزاری اردوی مطالعاتی شماره ۴ (اردوی نوروزی)
۲- تدریس باقی مانده دروس پیش دانشگاهی(ترم دوم فروردین ماه)
۳- شروع دوران جمع بندی و مرور کلیه مطالب
و زدن تست های دوره ای
۴- مرور خلاصه نویسی ها و تکمیل آنها
۵- برگزاری اردو شماره ۵ (اردیبهشت ماه)
۶- برگزاری کلاس های جمع بندی (ویژه ۱ و ویژه ۲)
*برگزاری همایش های مشاوره ای و آموزشی ویژه اولیاء و دانش آموزان (گردهمایی خانواده هدف ویژه بهار)
۶- ایجاد آمادگی برای امتحانات ترم دوم
۷ برگزاری همایش های ا یا چند روزه خرداد ماه
۸- برگزاری همایش ایستگاه آخر
و …

فاز 5 کنکور

برگزاری آزمون ۹۷-۹۶

 

فاز 6 انتخاب رشته

انتخاب رشته دانشگاه سراسری و آزاد
همایش تجلیل از رتبه های برتر آزمون سراسزی