مراحل ثبت نام

نحوه طی کردن مراحل آشنایی با مدرسه و پذیرش دانش آموزان در دبیرستان هدف


۱- پر کردن فرم پیش ثبت نام در سایت hadafhighschool.ir

۲- شرکت در همایش های مشاوره ای و انگیزشی

 

 

 

۳- شرکت در طرح معدل سازان(آشنایی با اساتید)

۴- مطالعه دفترچه معرفی مدرسه و شرکت در جلسه  توجیهی نقشه و راه کنکور هدف در مدرسه

۵- طی کردن مراحل تائیدیه ثبت نام بر اساس مصاحبه فردی و بررسی فاکتورهای اخلاق ، شرط معدل تست روان شناسی و هوش و آزمون تعیین سطح

۶- شرکت در جلسه توجیهی منشور آموزشی و انضباطی قبل ثبت نام

۷- طی نمودن مراحل اداری نهایی

۸- دریافت  تائیده ثبت نام