مراسم ایام الله و مناسبتها

دبیرستان هدف در راستای تقویت بعد فرهنگی و ملی و مذهبی دانش آموزان در مناسبتهای ملی و مذهبی اقدام به برگزاری برنامه ها ، جشن ها و مراسم های مذهبی می پردازد.

برگزاری عزاداری محرم

بزرگداشت روز 13 آبان

مراسم روز دختر