مراسم و مسابقات پرورشی

در این مجموعه با توجه به مناسبتهای مختلف جهت آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با رویدادهای اجتماعی مراسم های ویژه ای برگزار می گردد.

جشن هدفانه

مراسم شب یلدا

مراسم نوروز