مصاحبه و پیش ثبت نام

دانش آموزان متقاضی برای ورود به دبیرستان دخترانه غیردولتی هدف میباست اقدام به تکمیل فرم زیر برای آزمون ورودی نمایند.

لطفاً قبل از تکمیل فرم پیش ثبت نام ، نکات ذیل را با دقت مطالعه فرمایید: • به منظور پیش ثبت نام ، تکمیل فرم های اولیه اینترنتی الزامی است. • توجه فرمایید، تکمیل فرم پیش ثبت نام ، به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد. • ارائه کارت ورود به جلسه، در روز آزمون اجباری است. • از بین دانش آموزان شرکت کننده در آزمون ورودی، کسانی که حد نصاب لازم را کسب کنند، برای مصاحبه حضوری فراخوانده می شوند و پس از آن جهت ثبت نام نهائی از تعداد محدودی دعوت به عمل خواهد آمد. • اعلام نتیجه آزمون های ورودی فقط از طریق وب سایت مجتمع میسر خواهد بود.

لطفا پایه تحصیلی برای سال آینده خود را انتخاب نمایید.

لطفا رشته تحصیلی برای سال آینده خود را انتخاب نمایید.

مشخصات فردی دانش آموز
مشخصات فردی پدر دانش آموز
مشخصات فردی مادر دانش آموز
دپارتمان المپیاد

داوطلب گرامی در صورتی که علاقه مند حضور در دپارتمان المپیاد دبیرستان هستید و هیچ دوره ای را در سالهای گذشته نگذرانده‌اید به سوال شماره 1 پاسخ دهید. در صورتی که دوره های آموزشی و مطالعات فردی در خصوص المپیادها را گذرانده‌اید به سوال شماره 2 پاسخ دهید.

دپارتمان پژوهش

داوطلب گرامی در صورتی که علاقه مند حضور در دپارتمان پژوهش دبیرستان هستید و هیچ دوره ای را در سالهای گذشته نگذرانده‌اید به سوال شماره 1 پاسخ دهید. در صورتی که دوره های آموزشی و مطالعات فردی در خصوص پژوهش ها را گذرانده‌اید به سوال شماره 2 پاسخ دهید.

مسابقات علمی :

داوطلب گرامی در صورتی که علاقه مند به شرکت در مسابقات علمی دبیرستان ( منطقه ای، استانی، کشوری و جهانی) هستید و هیچ دوره ای را در سالهای گذشته نگذرانده‌اید به سوال شماره 1 پاسخ دهید. در صورتی که تا کنون در مسابقات علمی شرکت نموده‌اید به سوال شماره 2 پاسخ دهید.

جشنواره های فرهنگی ، هنری ، ورزشی
لطفا صبر کنید