مقررات انضباطی

انضباط پای بندی به قوانین داخلی و رعایت اصول و احترام به روابط انسانی است .هدف از برقراری نظم و انضباط ایجاد محیطی آرام ، دوستانه و شاد برای نیل به موفقیت روزافزون می باشد.براین اساس ، دانش آموزان عزیز انتظار می رود تمامی نکات ذیل را به طور کامل رعایت و از نقض قوانین اجتناب نمایند.

 

آیین نامه انضباطی

۱- پوشش دانش آموز می بایستی مطابق قوانین مدرسه بوده و در انتخاب لباس ، کیف ، کفش و دیگر وسایل مورد استفاده توجه به وقار و متانت دانش آموز که لازمه یک محیط تربیتی است مد نظر قرار گیرد.( اعم از شرکت در اردوهای آموزشی تفریحی ، کلاس های فوق برنامه و …)

۲- از هرگونه تغییر در وضعیت ظاهری خود (اصلاح صورت و … ) که در منافات با قوانین اخلاقی دانش آموزی است به شدت پرهیز شده که درصورت عدم رعایت این مورد مهم هیچ گونه عذری قابل قبول نخواهد بود.

۳- از همراه داشتن هرگونه زیورآلات و همچنین وسایل غیر آموزشی مانند دستگاههای پخش موسیقی ، فیلم ، CD و … اکیدا اجتناب نمایند.

۴- دانش آموز می بایست راس ساعت مقرر تنظیم شده در مدرسه حضور یابد ، در صورت تاخیر از ورودشان به کلاس درس جلوگیری شده و در صورت تکرار این مسئله (به دفعات ) ، دانش آموز تابع تصمیمات اتخاذ شده کمیته انضباطی خواهد بود.

۵-هرگونه غیبت غیر موجه پذیرفته نبوده و درصورت تکرار به دفعات ، منجر به عدم حضور دانش آموز در مدرسه می گردد.

۶- به هنگام ورود به مدرسه همرا داشتن گوشی همراه مورد انضباطی محسوب می شود.در صورت به همراه داشتن این وسیله ، مسئولین مدرسه گوشی و سیم کارت دانش آموز را ضبط کرده و طبق قوانین آموزش و پرورش به حراست اداره تحویل خواهند داد.

۷- حضور در کلاس پس از ورود دبیر به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

۸- دانش آموز می بایست به محض شروع زنگ کلاس ها و یا اعلام آن توسط مسئولین مربوطه سریعا خود را به کلاس درس برساند.

۹-حضور توام با آرامش و سکوت در کلیه اماکن آموزشی از جمله راهروها ، سالن ها ، حیاط و راه پله ی مدرسه الزامی است.

۱۰-رعایت نظافت عمومی در کلاس ها ، راهروها و کلیه فضاهای آموزشی الزامی است.

۱۱- دانش آموز می بایست نهایت دقت و اهتمام خود را در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات آموزشی و همچنین وسایل شخصی خود به کارگیرد.

۱۲- فعالیت های آموزشی بدون حفظ و رعایت احترام متقابل نسبت به مسئولین مدرسه ، دبیران و سایر دانش آموزان امکان پذیر نیست . برای حفظ احترام خود نهایت احترام و همکاری را با مسئولین و اساتید مدرسه انجام دهید.

۱۳- خروج دانش آموز در زنگ تفریح از محیط مدرسه غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده برخورد می گردد.شایان ذکر است خروج دانش آموز از مجموعه با دردست داشتن مجوز خروج میسر می باشد.

۱۴-خرید و فروش ، تکثیر و یا تعویض هرگونه وسیله ی غیرآموزشی ، علی الخصوص CD ممنوع بوده و با دانش آموز خاطی به شدت برخورد خواهد شد.

۱۵- درصورت مشاهده حضور دانش آموزان در فضای مجازی ، طبق ضوابط مدرسه با ایشان برخورد خواهد شد.

۱۶ – محل استراحت دانش آموزان در زنگ های تفریح ، حیاط مدرسه می باشدو حضور دانش آموز در اوقات زنگ تفریح در کلاس منوط به هماهنگی و کسب اجازه از دفتر مدرسه می باشد.

۱۷- اجتناب و پرهیز از اهداء هدایای هماهنگ نشده در محیط مدرسه به دبیران محترم ، کادر و دانش آموزان.

۱۸- در صورت انجام تخلف انضباطی نسبت به هریک از موارد بالا ، مدرسه حق آن را دارد که در جهت برقراری نظم و انضباط در مدرسه و کلاس درس هرگونه تصمیمی در قبال دانش آموز خاطی بگیرد و حتی نسبت به حضور آن در سیستم آموزشی تصمیم گیری نماید و دانش آموز تابع تصمیمات متاخذه مدرسه خواهد بود.