منشور آموزشی پایه

 

از آنجا که آموزش دروس مختلف در دبیرستان هدف به روش تستی و تشریحی استوار است از جمله اولویت های سیستم آموزشی در کنار اساتید خبره و گروه مشاورین، داشتن برنامه و پرسه مشخص برای روال پیگیری آموزشی دانش آموز است.

نظارت ویژه آموزشی در کنار بحث انضباطی برای رسیدن به هدف (کنکور سراسری) از جمله مسائل مورد توجه سیستم است. تجربه به ما ثابت کرده است که توجه ویژه به درس روز، برنامه ریزی مدون و مشخص، شرکت در آزمون های مستمر روزانه – هفتگی – جامع (تستی-تشریحی)، چک شدن تکالیف تاثیر مستقیم و ویژه ای روی عملکرد دانش آموزان خواهد شد.

حال آنکه در کنار همکاری دانش آموز با مشاور و معاون پایه خود در صورت سهل انگاری و استمرار آن تصمیمات متاخذه طبق قانون آموزشی مجموعه هدف از منشور آموزشی استفاده خواهد شد که مشاور هر کلاس با توجه به شرایط و روحیات دانش آموز خود از طریق منشور آموزشی اعمال نظر خواهد کرد. عدم انجام تکالیف یا غیبت غیر موجه در روزهای خاص همچون آزمون های هفتگی ، … یا بی توجهی به برنامه مشاور از جمله موارد قابل بررسی در بحث منشور آموزشی است.

مقررات آموزشی دبیرستان هدف

دانش آموزان می بایست قبل از ثبت نام جهت آشنایی و متعهد شدن خواسته های مشاوران و دبیران خود را به صورت یک سلسله قوانین که در منشور آموزشی جمع آوری شده است مطالعه کنند و از سلسله مراتب پیش آمده جهت عدم هماهنگی با مشاور و دبیران اطلاع پیدا کنند. مرور گزیده ای از قوانین منشور آموزشی:
۱- اجرای قوانین نحوه ی انجام تکالیف و تحویل گزارش دقیق آن به مشاور به صورت روزانه
۲- اجرای قوانین کار با دفتر برنامه ریزی و ارائه گزارش کامل عملکرد مطالعاتی به صورت روزانه به مشاور
۳- انجام خلاصه نویسی ها در زمان مناسب و تحویل به موقع به مشاور
۴- انجام دقیق تحلیل آزمون و تحویل گزارش دقیق آن به مشاور
۵- اجرای قوانین دقیق مطالعاتی (اجرای استاندارد تعادل مطالعاتی در مطالعه هر دروس و میزان تعداد تست روزانه و … )
۶- و …