نحوه پذیرش

چندین سال متمادی است که دبیرستان هدف در زمینه ی آموزشی بر دامنه گسترده ای از دانش آموزان تهران از پایه اول تا پایه چهارم و کنکور فعالیت پر حجم و درخشانی دارد. در طی این مدت زمان سپری شده، دانش آموزان زیادی موفق به کسب نتایج درخشان در آزمون کنکور و همچنین آزمون های المپیاد کشوری و نهایتاً رتبه های دو رقمی و سه رقمی در کنکور گردیده اند. کمیت و کیفیت خدمات و سیاست های آموزشی دبیرستان هدف و قبولی های چشمگیر در آزمون های یاد شده خوشبختانه بر مدیران مراکز آموزشی، اولیاء و دانش آموزان مختلف پوشیده نمانده است. همه این موفقیت ها اول بخاطر عنایت حق تعالی و سپس به خاطر سعی و تلاش خود دانش آموزان و صد البته سیستم آموزشی موفق هدف بوده است. مدیران مدارس مختلف در طی سال های اخیر بسیار تلاش داشته اند که ضمن تعامل با مدرسه، سیستم آموزشی هدف را در مجموعه خود پیاده نمایند. بی اغراق این سیستم آموزشی به بهترین نحو ممکن دانش آموزان را در رسیدن به موفقیت درسی هدایت خواهند کرد.
خوشبختانه با موفقیت های بدست آمده در کنکور سال های قبل، امسال هم این فرصت برای شما بوجود آمده است که توسط آزمون کتبی و مصاحبه و یا صرفاً مصاحبه در این دبیرستان ثبت نام کنید و بدون دغدغه انتخاب مدرسه مناسب، روال مطالعاتی خود برای کنکور را آغاز کنید. پس برای موفقیت در کنکور کافیست در آزمون کتبی و مصاحبه در دبیرستان هدف پذیرش شوید و در آن مرکز ثبت نام کنید. با انجام دقیق و مو به موی نقشه راه کنکور هدف، قطعاً نه تنها قبولی در آزمون کنکور چندان سخت و دور از دسترس به نظر نمی آید، بلکه به آن درجه از توانایی علمی خواهید رسید که فقط به رشته و دانشگاه مورد علاقه خود فکر کنید و با هر سطح درسی و پایه درسی، آینده خود را آن طور که دوست دارید تغییر دهید.