همایش جمع بندی با رویکردهای زیر با حضور جناب آقای دکتر زاهدی مسئول و کارشناس واحد روانشناسی آموزش و پرورش منطقه 6 ، مدیر عامل مجموعه جناب آقای مهندس رحیمی ، مدیریت مجموعه سرکار خانم متدین، معاونت دبیرستان سرکار خانم سماواتی در تاریخ 96/9/28 برگزار گردید.

تجلیل از رتبه های برتر

آنالیز پانسیون شهریور ماه

جمع بندی ترم اول و دوم