واحد آزمون پایه

آزمون صبحانه

این آزمون روزانه قبل از شروع کلاس درسی از جزوه و تکالیف روزانه برگزار می گردد.و نتیجه به اطلاع دانش آموز می رسد.

آزمون های سراسری قلم چی و گزینه دو

آزمون های قلم چی به صورت ماهیانه و مستمر برگزار می گردد.آزمون گزینه 2 در فواصل زمانی متناسب با بودجه بندی ارائه شده برگزار می گردد.

آزمون های شبیه ساز ترم اول

این آزمون ها با همان بودجه بندی ترم اول و مشابه سوالات ترم اول برگزار می گردد تا دانش آموز پیش آشنایی خوبی با سوالات ترم اول پیدا کنند و در نهایت باعث افزایش نتیجه گیری  ترم اول شود.

آزمون های هفتگی سنجش هدف(تشریحی)

این آزمون از مباحث تدریس شده در کل هفته برگزار می شود.

آزمون های جمع بندی سنجش هدف (تستی)

این آزمون از مباحث تدریس شده هر دوهفته یکبار برگزار میگردد.

آزمون جامع تستی جهت

این آزمون از مباحث تدریس شده هر فصل (تابستان ،پاییز،زمستان، بهار) برگزار می گردد.