واحد مشاوره پایه

چه منطقی و چه غیرمنطقی، درست یا غلط شرایط حاکم بر جامعه دانش‌آموزی کشور به گونه‌ای است که ما را مجبور به نوعی ” گزینش استصوابی” (یعنی چه؟) برای گزینش دانش‌آموز نموده است. شرایط متفاوت مدارس و حتی خانواده‌ها در کنار تفاوت‌های شخصیتی دانش‌آموزان بر خلاف میلمان برای ما چاره‌ای نمی‌گذارد بجز اعمال پاره‌ای از روش‌های غربال‌گری یا همان screening خودمان! برای انتخاب دانش‌آموزان همسوتر با روال اجرایی مدرسه.
این به اصطلاح گزینش استصوابی شامل مجموعه‌ای از شرایط درسی، اخلاقی، فرهنگی و تربیتی با درجه اهمیت یکسان است. خوشبختانه چیزی که زیاد است مدرسه و کسی با رد شدن در روال گزینشی مدرسه هدف از مدرسه رفتن باز نمی‌ماند.

اما برای آنکه مطمئن باشیم که همراهان خوبی در طول سال تحصیلی برای هم‌دیگر خواهیم بود روالی برای انتخاب دانش‌آموزان در نظر گرفته‌ایم که نتیجه آن جذب حداکثری دانش‌آموزان با اخلاق و سخت‌کوش باشد.بخشی از دانش‌آموزان مدرسه، دانش‌آموزانی هستندکه در سطح تیزهوشان و المپیاد می باشند.طبیعتاً برای آن‌که دانش‌آموزان جدیدی که به این دانش‌آموزان سخت‌کوش اضافه می‌شوند اصطلاحاً ترمز کلاس‌ها نباشند می‌بایست در گزینش اخلاقی ـ علمی مدرسه نمره‌ای مناسب دریافت کنند.در جریان باشید قرار است از شما آزمونی به نام آزمون ورودی گرفته شود. قبولی‌های این آزمون در طی چند جلسه مشاوره حضوری و مواجه حضوری با مسئولین مدرسه درصورت کسب امتیاز لازم ثبت‌نام خواهند شد