پروژه های فرهنگی

برنامه ریزی در رابطه با این هفته مهم در شورای مدرسه مطرح و تقسیمات کار انجام پذیرفت.

۱- تهیه نمایشگاه مناسب جهت اطلاع دانش آموزان و همکاران و نصب آن در معرض دید

۲- دعوت سخنران

۳- صحبت و آموزش دبیر آموزش دفاعی به صورت کلاسی


نمایشگاه پدافند غیرعامل آموزشگاه


سخنرانی یکی از عاملین اجرای پدافند عامل در رابطه با نقش و اهمیت پدافند غیر عامل

سخنرانی حول محور مطالب زیر به دانش آموزان ارائه گردید :

۱ – تسهیل اداره ی کشور در شرایط تهدید وبحران ناشی از تجاوز خصمانه و حفظ بنیه ی دفاعی علی رغم  حملات مخرب دشمن

۲ – تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارات وصدمات تاسیسات، تجهیزات ونیروی انسانی مراکز حیاتی ، حساس ومهم نظامی وغیر نظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن