دسته بندی: ارتباط با نوجوان

۳۰

آبان۱۳۹۶
 نویسنده: امرودی- مشاور و روان درمانگر  امروزه ایجاد ارتباط خوب با فرزندان با وجود شرایط محیطی جذاب( اینترنت، موبایل،سرعت در برقراری ارتباطات و...)بسیار دشوار تر از قبل شده است، لذا آموزش مهارت های فرزند پروری و ارتباط موثر با آنها در عصر حاضر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد، در غیر ... ادامه مطلب