دسته بندی: سلامتی

۰۲

بهمن۱۳۹۶
مشاوره فردی واحد سلامت جسم و ذهن با حضور پزشک تغذیه  با هدف بررسی آخرین آنالیز وضعیت جسمی و روانشناسی دانش آموز و ... ادامه مطلب

۲۹

آبان۱۳۹۶

* آلام روحی و تغذیه

  ویدا شهدادیان ،  کارشناسی ارشد روانشناسی امروزه بیش از هر زمان دیگری نقش مسلم عادات و الگوهای تغذیه ای در بروز، پیشگیری و درمان بیماری ها مشخص شده است. نقش تغذیه ... ادامه مطلب

۲۹

آبان۱۳۹۶

* آرامش

انسان تنها موجودی است که با هم نوعان خود به تبادل نظر می پردازد و برای شناخت و حل مشکلات خود با آنان مشورت و از راهنمایی آنان استفاده می کند. راهنمایی  و مشورت درطول زندگی آدمیان مطرح بوده وآنان با کسانی ... ادامه مطلب